Fondsen voor mensen met een visuele beperking

Nederlandse Fondsen

Bij de fondsen staat aangegeven of zij open staan voor aanvragen van particulieren met een ernstige visuele beperking en / of organisaties die zich inzetten voor deze doelgroep. Het heeft geen zin een aanvraag in te dienen als het fonds heeft aangegeven daar niet open voor te staan.

Algemene Nederlandse Vereniging ter Voorkoming van Blindheid (ANVVB)

Werkgebied: Heel Nederland

Doelgroep: Organisaties, uitsluitend oogheelkundig wetenschappers

Bijzonderheden: Vrijwel uitsluitend ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek zoals ophthalmogenetica en oogheelkundige immunologie.

Bartiméus Fonds

Werkgebied: Heel Nederland

Doelgroep: Organisaties

Bijzonderheden: Het Bartiméus Fonds werft en beheert fondsen om de positie van blinde -en slechtziende mensen te verbeteren. Met het geld worden belangrijke projecten en activiteiten mogelijk gemaakt, die niet met overheidsmiddelen worden gefinancierd. Het gaat om projecten op gebied van onderwijs, werk, zorg en dienstverlening.

Christelijke Stichting tot Praktisch Hulpbetoon aan Visueel Gehandicapten van Alle Gezindten/ Fonds Zutphen

Werkgebied: Heel Nederland

Doelgroep: Particulieren en organisaties

Bijzonderheden: Aanvraag (met bijlagen) bij voorkeur digitaal als PDF of Wordbestand mailen naar stichtingblindenbelangen@gmail.com.

Gelderse Blinden Stichting

Werkgebied: Heel Nederland en beperkt internationale projecten

Doelgroep: Organisaties en particulieren

Bijzonderheden: De materiële hulp aan blinden en slechtzienden waaronder mede begrepen de steun aan instellingen op het gebied van blindenzorg en het bestrijden van oogziekten.

Groningse Blindenstichting

Deze stichting is per 1 januari 2022 gefuseerd met de LSBS. U kunt voortaan een aanvraag indienen bij de Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden (LSBS).

Werkgebied: De drie noordelijke provincies: Groningen, Friesland en Drenthe

Doelgroep: Organisaties en particulieren

ICT fonds

Werkgebied: Heel Nederland

Doelgroep: Particulieren

Bijzonderheden: Een gezamenlijk initiatief van een achttal fondsen. Behandeling binnen 6 weken. In te dienen voor de aanschaf.

Jacob en Geertruida Hoek Stichting

Deze stichting is per 10 november 2016 opgeheven. U kunt voortaan een aanvraag indienen bij de Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden (LSBS).

Werkgebied: De provincies Noord-Brabant, Zeeland en Gelderland beneden de grote rivieren

Doelgroep: Particulieren en organisaties

Bijzonderheden: Aanvraag (met bijlagen) bij voorkeur digitaal als PDF of Wordbestand mailen naar stichtingblindenbelangen@gmail.com.

Katholieke Stichting voor Blinden en Slechtzienden (KSBS)

Werkgebied: heel Nederland en ontwikkelingslanden

Doelgroep: Organisaties

Bijzonderheden: De KSBS biedt financiële steun aan activiteiten gericht op verbetering van de zelfstandigheid van blinde -en slechtziende mensen en van hun positie in de maatschappij. Voor donateurs geeft de KSBS viermaal per jaar ‘De Stem van Grave’ uit.

Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden (LSBS)

Werkgebied: Heel Nederland

Doelgroep: Organisaties en particulieren

Bijzonderheden: Aanvragen via het online aanvraagformulier op de website.

Rotterdamse Stichting Blindenbelangen

Werkgebied: Heel Nederland

Doelgroep: Organisaties

Bijzonderheden: Voor organisaties en projecten; regio Rotterdam in het bijzonder; landelijk en internationaal. Geeft financiële steun aan projecten en organisaties ter bevordering van de positie van blinden en slechtzienden in het algemeen.

Stichting Blindenbelangen

Werkgebied: De Provincies Noord-Brabant, Zeeland en Gelderland beneden de grote rivieren

Doelgroep: Particulieren en organisaties

Bijzonderheden: Aanvraag (met bijlagen) bij voorkeur digitaal als PDF of Wordbestand mailen naar stichtingblindenbelangen@gmail.com.

Stichting Blindenhulp

Werkgebied: heel Nederland

Doelgroep: Particulieren en organisaties

Bijzonderheden: Een lening of kwartaaluitkering voor on- en mindervermogenden behoort tot de mogelijkheden.

Stichting Blinden-Penning

Werkgebied: heel Nederland (organisaties), regio Amsterdam (particulieren)

Doelgroep: Particulieren en organisaties

Bijzonderheden: Verleent subsidies aan projecten die gericht zijn op de integratie en het welzijn van blinden en slechtzienden in de samenleving. Tevens organiseert Blinden-Penning recreatieve activiteiten en maatschappelijk werk voor volwassenen met een visuele beperking in Amsterdam.

Stichting Blindenzorg Sint Lucia

Contactgegevens: Vlierstraat 14, 8171 BC Vaassen, 0578-571528, sintlucia@planet.nl

Werkgebied: Heel Nederland

Doelgroep: Voornamelijk particulieren

Bijzonderheden: Kan in beperkte mate voorzien in noodzakelijke behoeften die niet zelf bekostigd kunnen worden en waarvoor geen beroep op reguliere instanties (bijvoorbeeld zorgverzekeraar, Wet Werk en Bijstand of WMO) kan worden gedaan.

Stichting Blindenzorg Zuid Holland-Noord (SBZN)

Eind april 2016 is de stichting gefuseerd met de LSBS en verder gegaan als Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden.

Stichting Licht en Liefde

Werkgebied: Provincie Limburg

Doelgroep: Particulieren

Bijzonderheden: Subsidieert specifieke aanvragen die door de bekende instanties niet worden gehonoreerd. Aanvragen worden beoordeeld door een toetsingscommissie.

Stichting Oogfonds Nederland

Werkgebied: Heel Nederland

Doelgroep: Organisaties

Bijzonderheden: Het Oogfonds heeft als doel de volwaardige participatie en integratie van blinden en slechtzienden in de samenleving te ondersteunen. Daarnaast wil het Oogfonds de groei van het aantal blinden en slechtzienden beperken door voorlichting en wetenschappelijk onderzoek naar het herkennen en behandelen van oogaandoeningen. Voor het realiseren van de doelstelling financiert het Oogfonds op vier terreinen: toegankelijkheid, wetenschappelijk onderzoek, belangenbehartiging en voorlichting.

Stichting tot Steun aan Zeeuwse Blinden en Slechtzienden (SZBS)

Werkgebied: provincie Zeeland

Doelgroep: Particulieren

Bijzonderheden: De SZBS komt pas in beeld als via de reguliere weg alles is gedaan, maar er toch nog een (financieel) probleem blijft. Te denken valt b.v. aan een bijdrage voor de kosten van begeleiding voor een vakantie of een vergoeding in de kosten voor aanschaffing van benodigde (computer) apparatuur. Wanner u denkt in aanmerking te komen voor een subsidie, mailt u een gemotiveerd verzoek in Word aan: info@stzbs.nl

Stichting tot Verbetering van het Lot der Blinden

Werkgebied: Heel Nederland

Doelgroep: Particulieren en organisaties

Bijzonderheden: Beperkte financiële ondersteuning van individuele personen en kleinschalige projecten.

Stichting Vakantiefonds voor Blinden en Slechtzienden Noord-Brabant

Werkgebied: De provincie Noord-Brabant

Doelgroep:  Particulieren. Geen (reis-)organisaties / groepen / instellingen

Bijzonderheden: Tegemoetkoming in de kosten voor begeleiding. Aanvragen uitsluitend per formulier (op te vragen per e-mail).

Vakantiesuppletiefonds

Werkgebied: Heel Nederland

Doelgroep: Particulieren. Geen (reis-)organisaties / groepen

Bijzonderheden: Een gezamenlijk initiatief van een zevental fondsen. Tegemoetkoming in de kosten voor begeleiding. Behandeling binnen één maand. Aanvraag dient uiterlijk 2 maanden voor de vertrekdatum te zijn ingediend.

Visio Foundation

Werkgebied: heel Nederland en ontwikkelingslanden

Doelgroep: Organisaties

Bijzonderheden: Visio Foundation ondersteunt financieel projecten en programma’s in binnen- en buitenland, die meedoen mogelijk maken voor mensen met een visuele beperking. Zij doet dit met haar partnerorganisatie Visio.