Fondsen voor mensen met een visuele beperking

Nederlandse Fondsen

Bij de fondsen staat aangegeven of zij open staan voor aanvragen van particulieren met een ernstige visuele beperking en / of organisaties die zich inzetten voor deze doelgroep. Het heeft geen zin een aanvraag in te dienen als het fonds heeft aangegeven daar niet open voor te staan. 
Klik op de naam van het fonds om naar hun website te gaan.

Algemene Nederlandse Vereniging ter Voorkoming van Blindheid (ANVVB)

Werkgebied: Heel Nederland

Doelgroep: Organisaties, uitsluitend oogheelkundig wetenschappers

Bijzonderheden: Vrijwel uitsluitend ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek zoals ophthalmogenetica en oogheelkundige immunologie.

Bartiméus Fonds

Werkgebied: Heel Nederland

Doelgroep: Organisaties

Bijzonderheden: Het Bartiméus Fonds werft en beheert fondsen om de positie van blinde en slechtziende mensen te verbeteren. Met het geld worden belangrijke projecten en activiteiten mogelijk gemaakt, die niet met overheidsmiddelen worden gefinancierd. Het gaat om projecten op gebied van zorg, onderwijs, mobiliteit, werk en vrije tijd.

Christelijke Stichting tot Praktisch Hulpbetoon aan Visueel Gehandicapten van Alle Gezindten/ Fonds Zutphen

Werkgebied: Heel Nederland

Doelgroep: Particulieren en organisaties

Bijzonderheden: Aanvraag (met bijlagen) bij voorkeur digitaal als PDF of Wordbestand mailen naar stichtingblindenbelangen@gmail.com. Particulieren kunnen een aanvraag zelfstandig indienen. Ondersteuning van een hulpverlener is meestal niet vereist.

Samenwerkend met Stichting Blindenbelangen - https://blindenfonds.nl/stichting-blindenbelangen

Gelderse Blinden Stichting

Werkgebied: Heel Nederland en zeer beperkt internationale projecten

Doelgroep: Organisaties en particulieren

Bijzonderheden: Particulieren kunnen een aanvraag zelfstandig via de website indienen. Ondersteuning van een hulpverlener is meestal niet vereist. Zorg dat het formulier volledig wordt ingevuld en dat de benodigde bijlagen worden meegestuurd.

Groningse Blindenstichting

Deze stichting is per 1 januari 2022 gefuseerd met de LSBS. U kunt voortaan een aanvraag indienen bij de Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden (LSBS).

ICT fonds

Werkgebied: Heel Nederland

Doelgroep: Particulieren

Bijzonderheden: Een gezamenlijk initiatief van een achttal fondsen. Behandeling binnen 6 weken. In te dienen vóór de aanschaf. Particulieren kunnen een aanvraag zelfstandig indienen. Ondersteuning van een hulpverlener is gewenst maar niet altijd vereist.

Jacob en Geertruida Hoek Stichting

Deze stichting is per 10 november 2016 opgeheven. U kunt voortaan een aanvraag indienen bij de Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden (LSBS).

Werkgebied: De provincies Noord-Brabant, Zeeland en Gelderland beneden de grote rivieren

Doelgroep: Particulieren en organisaties

Bijzonderheden: Aanvraag (met bijlagen) bij voorkeur digitaal als PDF of Wordbestand mailen naar stichtingblindenbelangen@gmail.com.

Katholieke Stichting voor Blinden en Slechtzienden (KSBS)

Werkgebied: heel Nederland en ontwikkelingslanden

Doelgroep: Organisaties

Bijzonderheden: De KSBS biedt financiële steun aan activiteiten gericht op verbetering van de zelfstandigheid van blinde -en slechtziende mensen en van hun positie in de maatschappij. Voor donateurs geeft de KSBS viermaal per jaar ‘De Stem van Grave’ uit. Aanvragen bij voorkeur digitaal via https://www.ksbs.nl/wat-doet-de-ksbs/aanvragen-voor-projectondersteuning

Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden (LSBS)

Werkgebied: Heel Nederland

Doelgroep: Organisaties en particulieren

Bijzonderheden: Aanvragen via het online aanvraagformulier op de website. Particulieren kunnen een aanvraag zelfstandig indienen. Ondersteuning van een hulpverlener is gewenst, vooral bij ICT- of grote aanvragen, maar meestal niet vereist.

Oogcontact Amsterdam (onderdeel van Stichting Blinden-Penning)

Werkgebied: heel Nederland (organisaties), regio Amsterdam (particulieren)

Doelgroep: Particulieren en organisaties

Bijzonderheden: Naast het fonds opereert onder Oogcontact Amsterdam een activiteitencentrum waar volwassenen met een visuele beperking elkaar in een gezellige en huiselijke sfeer ontmoeten en kunnen kiezen uit een breed aanbod van recreatieve en ondersteunende activiteiten.
Particulieren kunnen een aanvraag  zelfstandig indienen. Ondersteuning van een hulpverlener is gewenst, maar meestal niet vereist.

Rotterdamse Stichting Blindenbelangen

Werkgebied: Heel Nederland

Doelgroep: Organisaties

Bijzonderheden: Voor organisaties en projecten; regio Rotterdam in het bijzonder; landelijk en internationaal. Geeft financiële steun aan projecten en organisaties ter bevordering van de positie van blinden en slechtzienden in het algemeen.

Stichting Blindenbelangen

Werkgebied: De Provincies Noord-Brabant, Zeeland en Gelderland beneden de grote rivieren

Doelgroep: Particulieren en organisaties

Bijzonderheden: Aanvraag (met bijlagen) bij voorkeur digitaal als PDF of Wordbestand mailen naar stichtingblindenbelangen@gmail.com. Particulieren kunnen een aanvraag zelfstandig indienen. Ondersteuning van een hulpverlener is meestal niet vereist.

Samenwerkend met Fonds Zutphen - https://blindenfonds.nl/fonds-zutphen

Stichting Blindenhulp

Werkgebied: heel Nederland

Doelgroep: Particulieren en organisaties

Bijzonderheden: Een lening of kwartaaluitkering voor on- en mindervermogenden behoort tot de mogelijkheden. Particulieren kunnen een aanvraag zelfstandig indienen. Ondersteuning door een hulpverlener is ook een mogelijkheid.

Stichting Blindenzorg Sint Lucia

Contactgegevens: stichtingblindenzorgsintlucia@gmail.com

Werkgebied: Heel Nederland

Doelgroep: Voornamelijk particulieren

Bijzonderheden: Particulieren kunnen een aanvraag zelfstandig indienen. Ondersteuning van een hulpverlener is gewenst, maar niet vereist.

Stichting Blindenzorg Zuid Holland-Noord (SBZN)

Eind april 2016 is de stichting gefuseerd met de LSBS en verder gegaan als Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden.

Stichting Licht en Liefde

Werkgebied: Provincie Limburg

Doelgroep: Particulieren en organisaties

Bijzonderheden: Voor beide situaties is een aanvraagformulier te vinden op onze site. Particulieren kunnen een aanvraag zelfstandig indienen. Ondersteuning van een hulpverlener is gewenst.

Stichting Oogfonds Nederland

Werkgebied: Nederland

Doelgroep: Onderzoekers, zorgprofessionals, donateurs, patiënten en hun naasten, bedrijven, onderwijs.

Bijzonderheden: Het Oogfonds gelooft in een toekomst waarin je als mens kan blijven zien waar je van houdt. Het aantal mensen met een oogprobleem stijgt en de oplossing ligt in onderzoek en voorlichting. Het Oogfonds financiert wetenschappelijk onderzoek naar het voorkomen en behandelen van oogproblemen. Ook steunt de stichting patiëntenverenigingen in het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen met een visuele beperking. Het Oogfonds ontvangt geen subsidie en wordt gesteund door donateurs, bedrijven en de Nationale Postcode Loterij.

Stichting tot Steun aan Zeeuwse Blinden en Slechtzienden (SZBS)

Werkgebied: provincie Zeeland

Doelgroep: Particulieren

Bijzonderheden: Wanneer u denkt in aanmerking te komen voor een subsidie, mailt u een gemotiveerd verzoek in Word aan: info@stzbs.nl. Particulieren kunnen een aanvraag zelfstandig indienen. Ondersteuning van een hulpverlener is niet vereist.

Stichting tot Verbetering van het Lot der Blinden

Werkgebied: Heel Nederland (en voor organisaties Internationaal)

Doelgroep: Particulieren en organisaties

Bijzonderheden: Beperkte financiële ondersteuning van individuele personen en kleinschalige projecten. Particulieren kunnen een aanvraag zelfstandig indienen. Ondersteuning van een hulpverlener is gewenst, maar niet vereist.

Stichting Vakantiefonds voor Blinden en Slechtzienden Noord-Brabant

Werkgebied: De provincie Noord-Brabant

Doelgroep:  Particulieren. Geen (reis-)organisaties / groepen / instellingen

Bijzonderheden: Tegemoetkoming in de kosten voor begeleiding. Aanvragen uitsluitend per formulier (op te vragen per e-mail: vakantiefondsbrabant@gmail.com).

Vakantiesuppletiefonds

Werkgebied: Heel Nederland

Doelgroep: Particulieren. Geen (reis-)organisaties / groepen

Bijzonderheden: Een gezamenlijk initiatief van een zevental fondsen. Tegemoetkoming in de kosten voor begeleiding. Behandeling binnen één maand. Aanvraag dient uiterlijk 2 maanden voor de vertrekdatum te zijn ingediend.

Visio Foundation

Werkgebied: heel Nederland en ontwikkelingslanden

Doelgroep: Organisaties

Bijzonderheden: Visio Foundation ondersteunt financieel projecten en programma’s in binnen- en buitenland, die meedoen mogelijk maken voor mensen met een visuele beperking. Zij doet dit met haar partnerorganisatie Visio.