Fondsen voor mensen met een visuele beperking

Stichting Blindenbelangen

Contactgegevens

Borgharensingel 14, 5043 ZM Tilburg, 013-5701438 / 06-12949774, stichtingblindenbelangen@gmail.com, RSIN: 803904447

Doelstelling

De stichting heeft ten doel de bevordering van de geestelijke, culturele, maatschappelijke en materiële belangen van blinden en slechtzienden en voorts al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Uit historische overwegingen ziet de stichting de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Gelderland beneden de grote rivieren in principe als haar werkterrein.

Verklaring inzake Algemene Verordening Gegevensbescherming

Download hier de jaarrekening over 2021

Download hier het verkorte beleidsplan