Fondsen voor mensen met een visuele beperking

Waarvoor? Hoe?

Waarvoor?

Bijna alle op deze website genoemde fondsen behandelen aanvragen van organisaties die projecten ontwikkelen en initiatieven ontplooien ten behoeve van mensen met een visuele beperking. Hierbij kan gedacht worden aan aanvragen voor:

 • Hulpmiddelen en wonen
 • Recreatie en sport
 • Arbeidsintegratie en scholing
 • Belangenbehartiging
 • Wetenschappelijk onderzoek

Bij de fondsen is aangegeven of zij aanvragen van organisaties en / of aanvragen van particulieren in behandeling nemen. In de regel zijn de fondsen niet bereid om verstrekkingen te doen voor zich steeds herhalende kosten (vervoerskosten, lidmaatschappen etc.) en voor bestedingen die reeds gedaan zijn. Ook een schuldsanering behoort meestal niet tot de mogelijkheden.

Verder worden aanvragen die bekostigd kunnen worden via bestaande voorzieningen als ziektekostenverzekeraars, de bijstand, de AWBZ of de WMO bij de fondsen niet in behandeling genomen. Ook aanvragen van particulieren zonder permanente verblijfsvergunning worden meestal afgewezen.

Hoe?

Bij de meeste fondsen kan de aanvraag voor financiële ondersteuning uitsluitend digitaal en / of schriftelijk worden ingediend. Sommige fondsen maken gebruik van een aanvraagformulier te downloaden via de website of op te vragen. Voor de goede orde wijzen we er nogmaals op dat ieder fonds zijn eigen werkwijze heeft.

Voor een organisatie aanvraag stuurt u mee:

 • een beschrijving van de inhoud en het doel van het project
 • een financiële begroting van het project
 • een tijdsplanning van het project
 • de statuten van de organisatie
 • een jaarverslag en financieel verslag inclusief gegevens over vermogenspositie
 • een begroting
 • een opgave van fondsen waarbij de aanvraag is ingediend

Voor een particuliere aanvraag stuurt u mee:

 • een nauwkeurige beschrijving van het doel van de aanvraag
 • financiële gegevens over inkomsten, uitgaven en vermogen met bewijsstukken
 • een (liefst meerdere) offerte(s)
 • een opgave van fondsen waarbij de aanvraag is ingediend
 • oogheelkundige gegevens*
 • een ondersteuningsbrief of e-mail van een van de regionale instellingen
 • een opgave van fondsen waarbij de aanvraag is ingediend

* Bij de meeste fondsen dient bij de particuliere aanvraag een oogheelkundige verklaring mee gestuurd te worden. Die verklaring kan bij de oogarts worden opgevraagd. In de oogheelkundige verklaring staan gegevens over gezichtsvelden, gezichtsscherpte en de diagnose. Een verslag van een recent low-vision onderzoek uitgevoerd bij een van de regionale instellingen voldoet meestal ook. Bij volledige / maatschappelijke blindheid is een verklaring van de huisarts vaak voldoende.