Fondsen voor mensen met een visuele beperking

Fonds Zutphen

Contactgegevens

Borgharensingel 14, 5043 ZM Tilburg, 013-5701438 / 06-12949774, stichtingblindenbelangen@gmail.com, RSIN: 027 03 415.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel naar vermogen hulp te verlenen aan visueel gehandicapten van alle gezindten in allerlei vorm.

Bestuurssamenstelling per 31 december 2020 en beloningsbeleid

De heer E.C.J. van Peppen (voorzitter)

De heer A.J.M. Spruijt (vicevoorzitter)

Mevrouw A. Koper-Griek (secretaris)

De heer A.A. Roets (penningmeester)

De heer M.P. Rijk (lid)

De heer J.A.H. Bechtold (lid)

Mevrouw M.S.A. Meulen (lid)

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor de door hen verrichte werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen gemaakte kosten bij het uitvoeren van hun bestuurstaak.

Verklaring inzake Algemene Verordening Gegevensbescherming

Download hier de activiteitenverantwoording over 2020

Download hier de jaarrekening over 2020

Download hier het verkorte beleidsplan