Fondsen voor mensen met een visuele beperking

Katholieke Blindenzorgvereniging St Antonius van Padua

Contactgegevens

Borgharensingel 14, 5043 ZM Tilburg, 013-5701438 / 06-12949774, stichtingblindenbelangen@gmail.com, RSIN: 816056559

Doelstelling

De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de geestelijke, culturele, maatschappelijke en materiële belangen van blinden en slechtzienden met name doch niet uitsluitend in de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Gelderland beneden de grote rivieren en voorts het verrichten van al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Bestuurssamenstelling per 31 december 2020 en beloningsbeleid

De heer E.C.J. van Peppen (voorzitter)

De heer A.J.M. Spruijt (vicevoorzitter)

Mevrouw A. Koper-Griek (secretaris)

De heer A.A. Roets (penningmeester)

De heer M.P. Rijk (lid)

De heer J.A.H. Bechtold (lid)

Mevrouw M.S.A. Meulen (lid)

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor de door hen verrichte werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen gemaakte kosten bij het uitvoeren van hun bestuurstaak.

Verklaring inzake Algemene Verordening Gegevensbescherming

Download hier de activiteitenverantwoording over 2019

Download hier de jaarrekening over 2020

Download hier het verkorte beleidsplan