Fondsen voor mensen met een visuele beperking

Katholieke Blindenzorgvereniging St Antonius van Padua

Contactgegevens

Borgharensingel 14, 5043 ZM Tilburg, 013-5701438 / 06-12949774, stichtingblindenbelangen@gmail.com, RSIN: 816056559

Doelstelling

De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de geestelijke, culturele, maatschappelijke en materiële belangen van blinden en slechtzienden met name doch niet uitsluitend in de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Gelderland beneden de grote rivieren en voorts het verrichten van al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Verklaring inzake Algemene Verordening Gegevensbescherming

Download hier de jaarrekening over 2021

Download hier het verkorte beleidsplan